25 remigranten roepen hulp Hering in

25 remigranten roepen hulp Hering in

Dagblad Suriname
11/05/2005

Remigranten slachtoffer incorrect beleid overhead

Een groep van circa 25 remigranten vraagt Geor Hering, directeur van de Constantin Foundation, om hulp en zien graag dat hij een oplossing zoekt voor de problemen, waarmee volgens hen een groot aantal remigranten in Suriname worden geconfronteerd. In dit kader hebben afgelopen week representanten van deze groep remigranten een bezoek gebracht aan de directeur van de Constantin Foundation.

Ze zijn niet te spreken over de manier waarop het overheidsbeleid ten aanzien van ex-Surinamers wordt gevoerd. Tijdens het gesprek zijn een aantal probleempunten aan de orde geweest. Volgens hen wonen er in Suriname meer dan 20.000 remigranten.

Het merendeel van deze mensen is zeer teleurgesteld in de wijze waarop ze worden behandeld. Ze zijn van mening dat vooral de overheid ze op een meer klantvriendelijke wijze tegemoet zou moeten komen. De delegatieleden hebben verder te kennen gegeven dat ze met meerdere bureaucratische zaken worden geconfronteerd als ze in Suriname aankomen.

Dit werkt zeer drempelverhogend voor een potentiële groep van bijna 100.000 Surinamers in Nederland, die voornemens zijn om naar hun land terug te keren. Op die manier loopt Suriname jaarlijks tientallen miljoenen Euro’s mis, geld dat een enorme impuls zou kunnen geven aan de Surinaamse economie.

Volgens verschillende Surinaamse maatschappelijke organisaties in Nederland is de wil aanwezig bij een groot aantal Surinamers om hun verdere leven in ons land door te brengen. Gemiddeld geeft een remigrant circa 1000 euro per maand uit.20.000 mensen pompen dus grof geschat maandelijks ongeveer 20 miljoen euro’s in de Surinaamse economie. Suriname loopt veel geld mis,volgens de remigranten.

‘Als een groot gedeelte van de mensen in Nederland zou besluiten om terug te keren,zou dat een enorme impuls van ettelijke miljoenen euro’s betekenen voor de Surinaamse economie. Er moet een zodanige visie ontwikkeld worden, betrekking hebbend op een aantrekkelijke remigratie beleid van de overheid.

Op dit moment is het belastingsysteem niet gunstig voor de mensen uit Nederland. Teveel onduidelijkheid bij de vaststelling van bedragen die aan de belastingen moet worden afgedragen. Verder is het voor de meeste remigranten onaanvaardbaar dat zij op nieuw een rij-examen moeten doen, terwijl de Chinezen wel direct in aanmerking komen voor een rijbewijs.

De vraag is echter hoe, omdat zij de Nederlandse taal niet machtig zijn. ‘Volgens Hering zullen de problemen uitvoerig besproken en doorgeleid worden naar Paul Somohardjo. De directeur van het Service Bureau Suriname Winston Kout, bevestigt in een interview de aangehaalde problemen. Hij geeft aan dat de mensen meestal verhit raken, omdat zij heel simpele zaken niet gedaan kunnen krijgen.