50 sociaal zwakkeren krijgen geld en pakketten van Geor Hering

50 sociaal zwakkeren krijgen geld en pakketten

Een groep van 50 Surinaamse sociaal zwakkeren krijgt deze en volgende week een goed gevulde levensmiddelenpakket alsook een ruim geldbedrag als geschenk.

Het grootschalige sociale project is geïnitieerd door Constantin- directeur Geor Hering.

Het is de intentie om de komende periode meer aandacht te schenken aan personen in ons land met weinig toekomstperspectieven die het bovendien in financieel opzicht erg moeilijk hebben.

Zo wordt er binnenkort een aanvang gemaakt met de registratie van Surinaamse studenten die kosteloos in aanmerking willen komen voor een laptop of tablet.

Voor dat project al een bezending van 25 nieuwe apparaten onderweg.

Er is daarenboven een ander sociaal- educatief project in voorbereiding voor studenten die kosteloos willen studeren aan een universiteit in het buitenland.

De plannen daaromtrent zijn al in een afrondende fase.