Acht gezinnen vragen Hering om hulp

Acht gezinnen vragen Hering om hulp. Worden met uitzetting bedreigd
29/06/2007

Paramaribo – Acht gezinnen die op dit moment hun verblijf hebben in twee Rooms-Katholieke Bisdompanden aan de Henck Arronstraat zijn vorige week schriftelijk aangezegd te verhuizen. Zij hebben tot 21 juli de gelegenheid zulks te doen.

In de bewuste panden wonen er 8 gezinnen die in totaal uit 30 personen bestaan. De bewoners die anoniem wensen te blijven, beweren door enkele priesters te worden geteisterd en zijn onder andere waterleidingbuizen afgesloten.

Recentelijk hebben zij brieven ontvangen van het Bisschoppelijk Bureau van Ontroerend goed en Bouwzaken van het Bisdom om op korte termijn te verhuizen. De panden waar zij verblijven, zullen gesloopt worden.

Bisschop Wim de Becker van het RK-Bisdom bevestigt dat de panden gesloopt worden, maar ontkent dat de bewoners geteisterd worden.

Er is volgens hem helemaal geen sprake van dwang en zijn de bewoners zeker een jaar geleden op de hoogte gesteld van de plannen van het Bisdom om de panden te slopen.

Via Pater Bas Mulder konden de gezinnen voor enige tijd in de panden verblijven.

Echter was toen al duidelijk gemaakt dat dit voor korte duur zou zijn,aangezien de panden bouwvallig zijn en in principe een gevaar vormen.

“De bewoners weten al lang dat zij moeten verhuizen en niets gebeurt onder dwang.”

Ze hebben intussen een beroep gedaan op Constantin- directeur Geor Hering voor hulp.

Hering: “Enkele bezorgde bewoners hebben inderdaad bij mij aangeklopt voor hulp. Zij weten zich geen raad en zijn bang dakloos te worden als ze inderdaad gedwongen moeten verhuizen. Ik heb pas contact opgenomen met Pater Mulder”.

“Volgens hem is er helemaal geen sprake van treiterij door Paters. De waterleidingen zijn om andere redenen afgesloten. Hoe dan ook, er moet een correcte oplossing gevonden worden voor deze kwestie”.

Geor Hering zal daarom proberen de bewoners te helpen aan passend onderdak.