Constantin Foundation constateert groei in gebruik seatbelt

 

De Ware Tijd
11/04/2005

Constantin Foundation constateert groei in gebruik seatbelt

Paramaribo – De Constantin Foundation constateert een groei in het gebruik van seatbelts bij automobilisten. De Foundation spreekt zelfs van een record aantal seatbelt gebruikers in Suriname. Deze conclusie trekt de organisatie op basis van een zaterdag gehouden “seatbelt mini steekproef” . De Foundation heeft sinds 2002 vaker steekproeven gehouden op verschillende verkeerspunten in ons land.

“Specifiek werd gekeken naar het aantal bestuurders dat hun seatbelt had vastgegespt”. Bij de jongste steekproef is gekeken naar de chauffeurs van driehonderd personenauto’s. De proef werd uitgevoerd door een veldteam van de organisatie op de hoek van de Kwatta- en de Kernkampweg.

Het team is nagegaan hoeveel bestuurders hun seatbelt om hadden. Van de driehonderd onderzochte voertuigen hadden 55 (18,3procent) chauffeurs hun seatbelt om. Begin 2002 had de Constantin Foundation al een vergelijkbare steekproef gehouden op de hoek van de Gravenstraat en de Tourtonnelaan.

Toen bleken maar drie op de honderd autobestuurders gebruik gemaakt te hebben van de levensreddende seatbelt. Bij een andere proef die eind 2004 werd uitgevoerd was dat percentage al ongeveer veertien(14) procent.

Volgens Drs. Roël Mahabier, coördinator van het artsenteam van de Constantin Foundation is de toename van het seatbelt gebruik in de afgelopen drie jaren vooral te danken aan de vele voorlichtings- en bewustwordingscampagnes die gevoerd zijn. “Het is niet alleen de Constantin Foundation,maar het zijn ook andere organisaties zoals de Pan American Health Organisation (PAHO), de Billiton en de verkeerspolitie die veel werk hebben verzet.”

Ook speelt volgens de arts de aanname van de nieuwe verkeerswet een belangrijke rol bij de laatst geconstateerde toename van het seatbelt gebruik. In de verkeerswetgeving is nu het dragen van een seatbelt tijdens het autorijden verplicht gesteld.

Mahabier: “Ik ben heel blij met deze nieuwe steekproefcijfers. Je kunt nu wel constateren dat veel meer burgers zich bewust zijn van de voordelen van de veiligheidsgordel in de auto. Het vaker dragen van de gordel zal tot gevolg hebben dat meer mensen een ernstig auto-ongeluk zullen overleven. Het omdoen van de seatbelt kan het verschil betekenen tussen overleven en overlijden. Het is nu een taak van de verkeerspolitie om streng erop toe te zien dat de wet wordt nageleefd en dat er sancties komen als men zich niet aan deze nieuwe verkeersregel houdt.

Volgens de World Health Organisation (WHO) zal het aantal doden tengevolge van verkeersongevallen de komende tien jaren alleen maar toenemen. Deze toename zal volgens de wereldgezondheids organisatie vooral te merken zijn in de ontwikkelingslanden. Het is daarom volgens de WHO noodzakelijk dat de regering van deze landen maatregelen treffen die de verkeersveiligheid ten goede komen.