Coroniaanse vrouwen vragen ondersteuning aan Geor Hering  

 

Coroniaanse vrouwen eisen bestaanszekerheid
Coronie – Een groep van 60 vrouwen in Coronie eisen bestaanszekerheid op het stuk grond waarop zij wonen. Afgelopen weekend brachten zij een bezoek aan de Constantin- directeur Geor Hering. Aan hem werd om advies gevraagd en tevens zijn invloed aan te wenden om zaken voor hen in beter vaarwater te brengen.

Deze vrouwen namen in 2001 hun intrek in zes half gebouwde volkswoningen op Soemboredjo, aangezien er toch niemand gebruik maakte en de bouwwerken in verval raakten.

De vrouwen brachten niet alleen hun nieuwe woongebied in cultuur, maar bouwden de huizen ook met eigen financiële middelen zelf af. Daarnaast zorgden zij ook voor licht, water en afwatering. Ondanks het feit dat zij bij de bevoegde instanties aanvragen deden voor de gronden en woningen, werden zij steeds van het kastje naar de muur verwezen. Zij wendden zich daarom tot verschillende assembleeleden die hen gerust zouden hebben gesteld.

Echter beweren de radeloze vrouwen nu dat recentelijk 16 andere personen een toewijzing hebben gehad om de panden te kunnen kopen terwijl zij zijn overgeslagen. De vrouwen van “Mama fu Pikien” zoals zij zich noemen, vinden dat er sprake is van onrecht en vriendjespolitiek, omdat zij de officiële wegen hebben bewandeld en toch niet zijn geholpen.

“Nu komen er plotseling anderen in beeld die zullen profiteren van onze inspanning en investeringen om het gebied leefbaar te maken. Hebben wij soms geen rechten meer in ons eigen land”? Aldus Mildred Mase,voorzitter van “Mama fu Pikien”.