Geor Hering helpt senioren burger met zwak hart

Geor Hering helpt senioren burger met zwak hart

Echtgenote patiënt met zwak hart
“Elke dag kan te laat zijn”
CA heeft dringend behoefte aan een pacemaker. Echter heeft de familie de Euro 3500 die hiervoor nodig is niet en zit met de handen in het haar. Iedere dag langer wachten kan, zoals de cardioloog Kenneth Chin A Sen het verwoordt,te laat zijn.

 

“Ik wil niet dat de woorden van de dokter uitkomen”, zegt CW, de vrouw van de patiënt, aan Times. CA,gepensioneerd, heeft een zwak hart en het gaat elke dag slechter met zijn gezondheid. Zijn vrouw is nu de enige kost winner en is niet in staat uit eigen houtje dat bedrag op te hoesten. Het StaatsZiekenFonds (SZF) heeft ongeveer euro 1100 toegezegd, maar de rest moet zij zelf ophoesten. Het fonds zal het bedrag pas ter beschikking stellen als CW de rest heeft. Het gezin heeft daarom anderhalve week terug contact gezocht met de directeur van de Constantin,Geor Hering,vanwege diens sociaal bewogen karakter. Hij moet helpen bij de inzameling van het bedrag.

 

Hierna zijn verschillende brieven gericht naar instanties en bedrijven om een bijdrage te doen. Een schrijven aan het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) mocht ook niet baten. Het ministerie heeft wel goedkeuring gegeven aan een verzoek schrijven van CW en heeft op zijn beurt een schrijven gericht aan het Academisch Ziekenhuis. Dat heeft echter laten weten dat de pacemakerbank leeg is. “Ik ben tevreden met de hulp die ik tot dusver van Hering heb gehad. Ik probeer alles, om het geld bijeen te krijgen om mijn man te redden. Hij is echt een lieve man en ik wil hem nog lang niet kwijt”,zegt CW zeer verdrietig. Zij wenst in dit stadium te volstaan met hun initialen,omdat haar man het zo wil. “Ik heb daar begrip voor”, probeert zij de krant te overtuigen. Zij die een bijdrage willen leveren, kunnen haar contacten op het nummer 8793515. Een pacemaker is een apparaat dat het menselijk hart ondersteunt.

 

Het wordt ingeplant bij iemand met een hoog risico op een traag hartritme of een hartstilstand. Als het hart stil komt te staan of onregelmatig klopt, geeft de pacemaker een elektische prikkel, waarmee de normale hartslag hersteld wordt. Het hart is met de pacemaker verbonden door elektrodes. Een moderne pacemaker is intelligent en past zich aan het gedrag van de drager aan. Zo zal bij inspanning de hartfrequentie toenemen en als het hart zelf al goed loopt, zal de pacemaker niets doen. Een pacemaker gaat ongeveer acht tot tien jaar mee, daarna moet deze worden vervangen. Omdat ze meestal vlak onder de huid ingeplant worden,is dit geen ingrijpende zaak. Met de pacemaker heeft de drager kans langer te leven.