Geor Hering: inhaalsyndroom oorzaak vele verkeersongelukken

 

 

De Waarheid
09/06/2007

Inhaalsyndroom oorzaak vele verkeersongelukken

“Surinamers lijden aan een inhaalziekte. Het lijkt alsof ze continu moeten inhalen. Ze schromen daarbij er niet voor het leven van de tegenligger of zichzelf en gezin nodeloos in gevaar te brengen”.

Woorden van Constantin-directeur Geor Hering, een van de belangrijke grondleggers van de seatbelt-promotiecampagne in Suriname. Hering reageert naar aanleiding van een recente steekproef die werd gehouden onder zowel mannelijke als vrouwelijke bezitters van het Surinaams rijbewijs. Het blijkt dat meer dan 50 procent van de ondervraagden geen weet heeft van de betekenis van een doorgetrokken streef op de openbare weg.

Hering vindt het een kwalijke zaak dat verkeersdeelnemers geen kennis schijnen te hebben van het inhaalverbod op sommige wegen.

“Men haalt in op plekken waar dat niet mag, vandaar ook vele verkeersongelukken. Men kent de regels niet, is deze vergeten of negeert ze gewoon”. Hij pleit daarom voor invoering van een her-examen of verfrissingscursus voor rijbewijsbezitters. Dit zou om de vijf jaar moeten gebeuren. Ook zou de verkeerspolitie strenger moeten toezien op naleving van de verkeersregels. De onveilige verkeerssituatie baart de Constantin-directeur ernstige zorgen.

Hij noemt vooral de Ringweg, waar volgens hem verkeersregels “continu worden vertrapt”.

“Men haalt steeds in bij de doorgetrokken streep en is er niet van doordrongen dat deelnemen aan het verkeer een serieuze zaak is. Mensenlevens is een belangrijke zaak. Men moet hierover niet laconiek gaan doen”.

Suriname is relatief gezien een verkeersonveilig land. Op een bevolking van nog geen half miljoen zielen zijn er jaarlijks tientallen verkeersdoden te betreuren. Ter vergelijking: Nederland met een bevolkingsaantal van ruim 16 miljoen, kent jaarlijks minder 800 doden.

Hering : “Men moet echt iets gaan doen aan de verkeersveiligheid hier, want één of andere gek die lijdt aan het inhaalsyndroom kan je leven van het ene om het andere moment zomaar in gevaar brengen”.

Om de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal ongelukken te beperken, zou er volgens Hering gewerkt moeten worden aan de kennis en mentaliteit van de burgers, casu quo verkeersdeelnemers, die onvoldoende kennis hebben van regels of die niet toepassen, of in het ergste geval deze negeren en nodeloos risico’s nemen. Maar ook de overheid gaat hierbij niet vrijuit.  Die zorgt niet altijd en of op tijd voor het juiste verkeersmeubilair.