Grootinvesteerder stelt geld beschikbaar voor particuliere huizenbouw

Grootinvesteerder stelt geld beschikbaar voor particuliere huizenbouw

PARAMARIBO- Een kapitaalkrachtige grootinvesteerder uit China stelt ruim 4.000.000 Amerikaanse dollars beschikbaar ter ondersteuning van de sociale particuliere huizenbouw in Suriname. Het geld moet besteed worden aan het opzetten van nieuwe woningen voor in het bijzonder personen die nog niet over een eigen woonruimte beschikken. Het doel is om Surinaamse burgers, die niet gemakkelijk in aanmerking komen voor een goedkope lening, tegemoet te komen.

Het ligt in de bedoeling om tenminste 100 burgers die daarvoor in aanmerking komen, een geldsom van maximaal 40.000 Amerikaanse dollars te lenen. Dit zal gebeuren tegen een soepele rente van 3, 2 procent per jaar met een maximale looptijd van 12 jaar. Met dat geld kunnen particulieren naar eigen keuze een klein perceel kopen en een huis opzetten.

Geor Hering, directeur van de Constantin Foundation, heeft samen met zijn zakenpartner, Best Mart- eigenaar Tja Foe Lee, en een Amerikaanse counterpart, een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Chinese initiators van het sociale project en zullen optreden als beheerders van het fonds. Hering benadrukt dat het geenszins de intentie is om zelf woningen te bouwen. Men zal het bouwen in eigen hand moeten nemen.

“Surinamers zullen met het beschikbaar gestelde geld dat in bouwfasen beschikbaar wordt gesteld, naar eigen inzichten, een perceel op een door hen gewenste locatie kunnen kopen. Vervolgens moet er met het resterend geld zelf een woning worden gebouwd. Uiteraard kunnen personen met een eigen stuk grond ook in aanmerking komen voor een soepele bouwlening”, zegt Hering aan GFC Nieuws.

Het streven is overigens om het project verder uit te breiden. Echter is dat afhankelijk van het verloop van het plan. Indien dat succesvol verloopt, zal er een vervolgtraject worden ingezet met de Chinese grootinvesteerder.