Hering begint sociaal woningbouwproject voor 100 gezinnen

 

Times of Suriname
10/02/2007

Hering begint sociaal woningbouwproject voor 100 gezinnen
Paramaribo – Geor Hering,directeur van de Constantin, is afgelopen week begonnen met een sociaal woningbouwproject waarin ongeveer 100 sociaal zwakkere gezinnen zullen worden gehuisvest. Inmiddels is begonnen met de eerste bouwfase te Paramaribo-Noord, waarna verder gebouwd zal worden op circa twaalf andere locaties binnen Groot-Paramaribo, Wanica en Commewijne.

 

Hering nam het privé initiatief samen met enkele andere kapitaalkrachtige zakenrelaties en vrienden uit Europa. Naar verluidt is het besluit mede genomen,omdat hij frequent wordt geconfronteerd met ernstige gevallen waarbij gezinnen of personen, buiten hun schuld om, zonder onderdak zitten. Recent was dat nog het gezin Elst dat vlak voor de kerst genoodzaakt was vier dagen op straat te zwerven met hun twee jonge kinderen. Nadat het gezin zich had aangemeld bij Hering,werd naarstig gezocht naar een geschikte logeerplaats voor het viertal.

 

Het ligt in de bedoeling om de komende periode meer dan 100 sociale woningen te bouwen die tegen een sociaaltarief verhuurd zullen worden aan personen die in ernstige woningnood verkeren. De huurpenningen zullen gemiddeld liggen rond SRD 110 per maand. Voor de kosten van licht, water en gas zullen de bewoners zelf moeten zorgdragen. Er is door de initiatiefnemers gekozen voor een ruime spreiding van de bouwlocaties om de discretie van de bewoners te waarborgen. Volgens de Constantin-directeur is het niet de bedoeling dat hulpbehoevenden voor langere tijd gebruik maken van deze woningen. Het gaat meer om doorgangshuizen waarbij personen de tijd moeten krijgen om rustig uit te kijken naar een permanente oplossing.

 

“Het gaat enorm dat wij de mensen met ernstige problemen uit hun nood halen”, zegt hij. Hering vertelt over een geval waarbij een studerende dame van 21 jaar haar ouders binnen korte tijd verloor en genoodzaakt was om in te wonen bij familieleden, omdat zij het enigste kind was. Omdat zij daarnaast geen inkomsten had,kon ze de huurpenningen niet meer betalen.Het wonen bij de familie zorgde echter voor zoveel wrijving dat het meisje haar studie beëindigde, ging zwerven en op een gegeven moment suïcidale neigingen vertoonde. “Zulke mensen krijg je dan huilend op kantoor en je kunt geen oplossing bieden.Daar hopen wij nu verandering in te brengen”, aldus Hering.