Hering pleit voor geboortebeperking

Times of Suriname
08/01/2007

Hering pleit voor geboorte beperking
Paramaribo – “Als wij structueel verlichting willen brengen in de armoedige omstandigheden van veel burgers in Suriname, zullen er naast andere, ook geboorte beperkende maatregelen moeten worden geïmplementeerd. Deze maatregelen zullen op de lange duur ook een gunstige invloed kunnen hebben op de reductie van de criminaliteit en de verbetering van het civilisatieproces in ons land”, zegt Geor Hering, directeur van de Constantin Foundation.

 

In dit verband zou er, volgens hem, een nationale discussie op gang gebracht moeten worden dat onder meer ertoe moet leiden dat maatschappelijke organisaties samen met de regering meer voorlichting en adviezen gaan geven aan toekomstige ouders. “Ook zou er een onderzoek moeten plaatsvinden om na te gaan of er de afgelopen jaren sprake is geweest van een toename van het aantal eenoudergezinnen met meerdere kinderen.” De Constantin is daarom voornemens de komende weken gesprekken te voeren met verschillende relevante organisaties, DNA-voorzitter Paul Somohardjo en andere politieke toppers met de intentie meer aandacht voor dit thema te vragen. Voor het merendeel de grote financiële, opvoedkundige en morele verantwoordelijkheid die inherent is aan het ouderschap wordt volgens hem dikwijls onderschat.

 

Dit heeft volgens Hering als belangrijke consequentie dat mannen en in het bijzonder vrouwen soms ondoordracht besluiten een of meerdere kinderen op de wereld te zetten. Het zou volgens hem verstandiger zijn als moeders eerst een betere analyse maken van hun sociale en financiële status en hun toekomstperspectief op dit stuk. Hering: “het komt te vaak voor dat alleenstaande moeders bij mij aankloppen voor sociale hulp. Zij zijn vaak ten einde raad en nauwelijks in staat het hoofd boven water te houden. Tijdens gesprekken met hen komt dikwijls naar voren dat ze moeder zijn van vier en soms zelf twaalf kinderen. Het komt ook veelvuldig voor dat zij geen hoge opleiding achter de rug hebben. Ik vraag me dan af of men er niet eerder van was doordrongen dat het opvoeden van kinderen tot ver nadat zij meerderjarig zijn enorme kosten met zich meebrengt.

 

In veel gevallen is er sprake van vaders die zich hebben onttrokken van hun plicht een bijdrage te leveren aan de opvoeding van hun kinderen. De zorg komt dan volledig op de schouders van de moeder, terwijl de mogelijkheid op een goede plaats op de arbeidsmarkt bijna nihil is. Het gevolg is vaak financiële, opvoedkundige en sociale malaise waar moeilijk structurele oplossingen voor te vinden zijn.” Volgens Hering bestaat er voor deze grote groep personen van overheidswege ook geen goed vangnet, waardoor zij in een spiraal van armoede en stress vervallen. Omdat volgens hem deze opvoeders zich het grootste gedeelte van de tijd moeten bezighouden met “overleven”, komt ook de kwaliteit van de opvoeding in het gedrag. Volgens verschillende wetenschappelijke onderzoekingen zouden kinderen uit deze gezinnen ook vaker het criminele pad opgaan.