Hering vraagt aandacht voor vuilverbrandingproblematiek

Hering vraagt aandacht voor vuilverbrandingproblematiek

PARAMARIBO- Constantin directeur Geor Hering vraagt aan de regering om meer aandacht te besteden aan het vuilverbrandingvraagstuk in ons land. Volgens hem is er nog steeds sprake van een maatschappelijk probleem.

Vooral in de droge tijd maken sommige personen er een gewoonte van om hun huis- en tuinafval in brand te steken zonder rekening te houden met de consequenties die dat heeft voor mens en milieu. Volgens Hering worden de gevolgen voor de gezondheid nog te vaak gebagatelliseerd. “Het is te gek voor woorden dat men banden, plastic, huisvuil, verfblikjes en nog een heleboel chemische spullen in de open lucht in brand steekt. Met alle kennis die wij in huis hebben past het gewoon niet meer in deze tijd. Elk persoon met een beetje gezond verstand kan begrijpen dat dit, los van de enorme stank, niet goed is voor de volksgezondheid en het milieu”, oreert de Constantin directeur.

Hering heeft enkele DNA-leden verzocht om meer aandacht te besteden aan dit vraagstuk aangezien de hele gemeenschap daar baat bij heeft. Er zou volgens hem beter gecontroleerd moeten worden, terwijl bij overtredingen er niet voor moet worden geschroomd om zware sancties toe te passen. Wetenschappelijk onderzoek heeft volgens Hering aangetoond dat het verbranden van afval in de openlucht zeer nadelige gevolgen heeft voor de volksgezondheid.

“Het aantal kankergevallen neemt toe door het vrijkomen van dioxine. Dit is een van de meest giftige en kankerverwekkende stoffen. Ook is het evident dat hartklachten en problemen met het ademhalingssysteem in relatie staan met het inademen van fijnstof en PAKS (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Deze stoffen komen overigens ook vrij bij het verbranden van hout en takken.” De directeur zegt tot slot dat vooral kinderen gevoelig zijn en sneller bronchiale problemen krijgen.