Categorieën
Nieuws

Geor Constantin Hering: ”Sommige mensen lijden aan inhaalsyndroom”

 

Dagblad Suriname
23/09/2007

“Sommige mensen lijden aan inhaalsyndroom”
‘Sommige mensen , in het bijzonder personen die pas hun rijbewijs hebben, lijden aan een inhaalsyndroom als ze deelnemen in het verkeer. Hiermee riskeren zij niet alleen hun leven, maar ook die van andere weggebruikers. We hebben nu 54 verkeersdoden en dat is helemaal niet goed’. Dit zegt de directeur van de Constantin Foundation, Geor Hering,aan DBS over het rijgedrag van bepaalde weggebruikers in het verkeer. Hij maakt zich ernstige zorgen over het rijgedrag van weggebruikers.

 

Hij verwijt de regering laksheid in deze kwestie, omdat volgens hem de regering niet zorgt voor adequate randvoorwaarden z.a. goede infrastructuur van bepaalde belangrijke uitvalswegen en vooral meer voorlichting. Naar zeggen van Hering heeft hij altijd gepleit voor strengere regelgeving,omdat het leed waarvoor de veroorzakers zorgen, niet in geld uit te drukken is. ‘De mensen moeten nu echt hun mentaliteit gaan veranderen’. Hering verwijt de gezagdragers nonchalant te zijn met betrekking tot deze kwestie. ‘Op dit moment is een brommer of een fietser een target op het wegdek,omdat er op bepaalde belangrijke wegen geen fiets- of bromfietserspad aanwezig is’.

 

Volgens Hering is de Kwattaweg een duidelijk voorbeeld van hoe gevaarlijk het is om langs een tweewieler te rijden. ‘De weg is veel te smal, waardoor er makkelijk ongelukken kunnen gebeuren’. De directeur is de mening toegedaan dat de overheid veel meer aandacht moet schenken aan deze zaken en ervoor moet zorgdragen dat er fiets- en bromfietspaden worden aangelegd. Op de vraag of de regering ook niet erop moet toezien dat er wetgeving komt om het aantal auto’s dat geïmporteerd wordt,te beperken,zegt Hering dat dit sowieso bekeken moet worden en heel snel. Hij zegt dat onze wegen, waarvan de meeste, heel lang geleden zijn aangelegd,niet berekend zijn voor zoveel voertuigen. ‘Vandaar de vele verzakkingen’. Ook het feit dat er door de jaren heen geen nieuwe wegen zijn aangelegd,maakt volgens hem dat het verkeer op bepaalde tijden vastzit. Hij doet een dringend beroep op de regering om drastische maatregelen te treffen, zodat het rijgedrag van weggebruikers beïnvloed wordt.