Categorieën
Nieuws

Visueel beperkten zoeken hulp via de Constantin Foundation

 

De Ware Tijd
11/02/2008

Visueel beperkten zoeken hulp via de Constantin Foundation

Paramaribo – “Zorg van de mens met een beperking,dat is een overheids aangelegenheid. Het is de verplichting van de overheid om erop toe te zien dat wij een goed bestaan hebben”. Dat zei de voorzitter van de Stichting Mensen met een Visuele Beperking (SMVB), Henk Plein, zaterdag bij een bezoek aan de Constantin Foundation. Het doel was om via directeur,Geor Hering aandacht van de regering te vragen voor de problemen van de visueel beperkten.

 

“De mensen hebben het heel moeilijk en ook de sociale steun van de overheid is niet toereikend. Ze hebben zich gebundeld en hebben nu de stichting opgericht met de bedoeling hun leefomstandigheden te verbeteren”, aldus Hering. De uitkering bedraagt nu SRD 100 per maand. “Je verlies al een vierde deel van het geld alleen om het af te halen”, zegt Plein. Op 3 december 2007 heeft de SMVB een petitie ingediend bij de regering, waarin staat waar zij graag veranderd wilt in de situatie. Een van de eisen is het gelijktrekken van de uitkering aan het minimumloon dat de overheid van plan is in te voeren. “Ik vind het heel goed dat wij jongeren nu een luisterd oor hebben. Wel zou ik via u willen vragen aan de overheid of zij ons ook in de gelegenheid wil stellen om in aanmerking te komen voor een stuk perceel of een volkswoning”, zegt de slecht ziende Guatri Looknauth.

 

“Door de minister van Sociale Zaken is ons beloofd dat wij 2 procent van de te bouwen volkswoningen ter beschikking zullen krijgen. Maar de woningbouw is pas van start gegaan,dus wij moeten er als de kippen bij zijn om niet achter het net te vissen”,vertelt Plein. Een probleem is discriminatie,vooral voor werkzoekenden. “Ik werk al bijna tien jaar bij het SOGK. En men had ons beloofd dat we op de rol gezet zouden worden,maar dat is tot nu toe niet gebeurd”,zegt Relenzo Herkul. Zijn vader,Rinaldo Herkul,zegt aan De Ware Tijd dat een brief gestuurd is naar het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) om opgenomen te worden in het bestand van het desbetreffende ministerie.

 

SoZaVo liet echter weten dat er geen mensen meer worden opgenomen in het bestand. De Herkuls vinden dat erg, omdat zij het zelfde werk verrichten als degenen die werkzaam zijn bij de overheid. “Het bewustwordingsproces naar de Surinaamse gemeenschap moet op gang worden gebracht. Men begrijpt niet dat mensen met een visuele beperking blind of slechtziend zijn”, zegt Plein. Hering beloofd de delegatie dat hij hun zaak zal aankaarten bij de bevoegde instanties. Hij heeft al gesprekken gevoerd met PL-voorzitter Paul Somohardjo. “Ik heb met Somohardjo gesproken en dit onderwerp geniet wel degelijk zijn aandacht. Als hij terug is dan zal ik uw verwachtingen aan hem medeleven’, beloofde Hering de delegatie.