Categorieën
Nieuws

Constantin Foundation helpt studenten

 

 

Constantin Foundation helpt studenten

Tien studenten krijgen de mogelijkheid voor een volledige studiefinanciering voor het volgen van een zogeheten post graduate studie. Dit alles is mogelijk gemaakt door de Constantin Foundation. HBO – en MBO – studenten, die voor verdere specialisatie een buitenlandse opleiding moeten volgen,kunnen daarmee veel betere kansen op de arbeidsmarkt creëren. In dit kader heeft het sociaal-maatschappelijke instituut van de Constantin de afgelopen week een samenwerkingsovereenkomst gesloten met enkele Europese instellingen.

 

Volgens de Constantin directeur, Geor Hering is dit initiatief mede genomen op instigatie van verschillende studenten die aangaven dat er een grote behoefte bestaat op dit stuk. Hering: ‘In verschillende Europese landen is de studiefinanciering voor studerenden vanaf 18 jaar bij wet geregeld. De Wet Studiefinanciering houdt niet alleen een gehele of gedeeltelijke financiële tegemoetkoming in,maar het biedt de student ook meerdere voordelen. Zo kunnen studenten voor een goedkoper tarief gebruik maken van het openbaar vervoer.

 

Het spreekt voor dat de financiële druk van een studerend kind of kinderen op de ouders door deze wet aanmerkelijk minder belastend is.’ Suriname is volgens Hering nog niet zo ver,omdat er nog niet eens een wet over studiefinanciering in voorbereiding, laat staan in uitvoering is. Verder zegt de directeur dat het haast onmogelijk is voor studenten met een zwakke beurs om een opleiding in het buitenland,bijvoorbeeld Nederland, te volgen. Hij wijst daarom erop dat het voorlopig om een éénmalig gebeuren gaat en uitsluitend bestemd is voor personen die sterk gemotiveerd zijn en weinig financiële draagkracht hebben. ‘Als het project succesvol verloopt, zullen wij de mogelijkheid bekijken deze verder uit te breiden.’ Een commissie bestaande uit drie docenten zal na een grondige screening besluiten wie in aanmerking zal komen voor de financiering.