Categorieën
Nieuws

Constantin komt met mega anti-rookcampagne

 

De Ware Tijd
30/07/2008

Constantin komt met mega anti-rookcampagne

Den Haag – Medio oktober start de Constantin Foundation met een ‘mega anti-rookcampagne’ in Suriname. Samen met deskundigen uit Nederland zal de organisatie de gemeenschap via media, scholen en andere veldactiviteiten, bewust maken van de gevaren van roken. Bij deze campgne zal de focus gericht zijn op de jeugd. Bij de overheid zal ook aangedrongen worden op meer rookvrije locaties, zoals Suriname zich volgens de Wereldgezondheidsorganisaties (WHO) gecommitteerd heeft. Constantin Foundation,directeur Geor Hering is momenteel in Nedeland om met relevante deskundigen en maatschappelijke organisaties over de opzet van deze megacampagne te brainstormen.

 

Gekozen is voor Nederlandse deskundigen bij deze anti-rookcampagne vanwege de expertise die Nederland heeft op dit gebied. In Nederland zijn de afgelopen jaren talloze campagnes gevoerd en maatregelen getroffen om niet-rokers te wijzen op de gevaren van roken. Zo is er daar per 1 juli een rook verbod in de horeca-sector ingesteld. “Nederland heeft ervaring en kent bijvoorbeeld wat de effecten kunnen zijn van een bepaalde maatregel die we van plan zijn in Suriname te treffen”. In dit kader pleit Hering voor onder meer een rookverbod op openbare plaatsen, waaronder ook in de passagiersbussen. In Nederland is deze maatregel al jaren doorgevoerd. Hering vindt dat in Suriname nog heel wat te doen is rond preventie en begeleiding.

 

Tijdens de campagne zal aan de Surinaamse regering worden voorgesteld om de accijnzen op tabak- en alcohol producten verder te verhogen en de inkomsten in een speciale pot te stoppen voor preventieve maatregelen. Hij wijst op de gevaren voor de gezondheid, waaronder hart- en vaatziekten. “De campagne zal verder ook gericht zijn op rokers die willen stoppen”, zegt Hering verder. De Constantin zal voor deze campagne uit Europa hiervoor hulpmiddelen krijgen zoals nicotinepleisters en nicotine kauwgum die het stoppen van roken stimuleren. Ook een anti-alcoholcampagne is aan deze activiteit gerelateerd. Hering is hoopvol gestemd en verwacht op een goed verloop van de megacampagne die landelijk gericht zal zijn.