Categorieën
Nieuws

Consumentenbond wil onderzoek naar melversaties met buitenlandse aankoopnota’s Vraagt Hering om hulp

 

 

Dagblad Suriname
20/10/2007

Consumentenbond wil onderzoek naar melversaties met buitenlandse aankoopnota’s
Vraagt Hering om hulp
Paramaribo – De Consumentenbond onderleiding van Rudy Balker is bezig uitgebreid onderzoek te doen naar malversaties met buitenlandse aankoopnota’s. De bond is op het spoor gekomen van enkele malfide importeurs. Zij zouden samen met stromannen in het buitenland sjoemelen met aankoopbonnen. Balker heeft in het kader van dit onderzoek een beroep gedaan op de Constantin-directeur, Geor Hering.

 

De consumentenbond vraagt Hering vanwege zijn kennis en ervaring op dit stuk. Aan hem wordt verder verzocht zijn invloed aan te wenden, waardoor het onderzoek in sneller vaarwater komt. Er is volgens Balker in de afgelopen periode sprake geweest van een toename van klachten. Consumenten geven vaker aan dat er producten op de schappen liggen waarvan de vervaldata bijna zijn verstreken. Balker: “Aan de hand van de klachten die wij ontvingen, hebben wij steekproeven uitgevoerd in Groot-Paramaribo. Ook hebben wij de hulp ingeroepen van onze buitenlandse counterparts. Het is ons al langer duidelijk dat er sprake is van een patroon waarbij onbetrouwbare Surinaamse importeurs bewust producten inkopen die op korte termijn zullen vervallen. Het voordeel is dat ze lagereprijs afspraken kunnen maken. In bijna alle gevallen gaat het om levensmiddelen die met fikse kortingen van soms wel 80 procent worden ingekocht.

 

Deze lui betalen regelmatig maar een fractie van de werkelijke prijs. De winkeliers en consumenten in ons land moeten echter het volle pond betalen. Uit onze steekproeven is duidelijk naar voren gekomen dat sommige importeurs door deze module excessief hoge winsten maken. Als wij de aankoopbonnen opvragen, krijgen wij de indruk alsof alles klopt en de winstmarges acceptabel zijn. Bij verder onderzoek blijkt echter dat de importeurs enorme winsten maken en dat er regelmatig wordt geknoeid met de bedragen die op de buitenlandse aankoopbonnen zijn vermeld. Het komt ook veelvuldig voor dat deze lieden opzettelijk verwarring veroorzaken door prijzen in euro’s berekenen,terwijl de aankoop in US dollar geschied.”

 

Balker is van mening dat er veel meer transparantie op dit stuk moet komen. Dit zal volgens hem alleen maar ten goede komen van de consumenten,omdat de prijzen van sommige producten hierdoor flink omlaag kunnen gaan. “Ik zal mij steeds meer inspannen om verbetering te brengen. De prijzen moeten omlaag,want het volk heeft het al moeilijk genoeg. Met de adviezen die wij van Hering zullen krijgen,ben ik ervan overtuigd dat we betere resultaten kunnen boeken. Het kan nimmer zo zijn dat kwaadwillige importeurs over de ruggen van de arme burgers steeds welgestelder worden. Laten ze open kaart spelen. Indien zij dat niet doen zullen we blijven ageren tegen hen”, zegt Balker.