Categorieën
Nieuws

Doodzieke jongen Joel bedankt Geor Hering

Times of Suriname
11/10/2008

Jöel bedankt Suriname
“Kom en zie Gods daden, Hij is geducht in Zijn doen jegens de mensenkinderen Aan de armen gegeven, is aan God geleend

De familie Bendt-Castillion wil bij deze haar hartgrondige dank uitbrengen aan een ieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen dat Joël Bendt en zijn vader op vrijdag 3 oktober j.l. richting Nederland konden vertrekken voor medische behandelingen. Een speciaal woord van dank gaat uit naar dhr. Geor Hering die tijd noch moeite heeft gespaard om ons te ondersteunen.

Gods hand rust op u Geor………

Onze dank gaat ook uit naar de presidentsvrouwe, assembleeleden, het bedrijfsleven en het volk van Suriname die, hetzij financieel of geestelijk, ons hebben ondersteund. Wij zijn nog niet op het beoogde bedrag, maar Gods zegen rust op uw allen.

Ook tegen allen uit het buitenland die ondersteund hebben, zeggen wij God Bless All of You. Mogen wij expliciet hierbij vermelden dat tot de dag van heden het ministerie van Volksgezondheid op geen enkele wijze heeft ingespeeld op onze noodkreten, maar wij sluiten niets uit, God alleen is in staat verandering in de situatie te brengen.

Joël is jullie allemaal heel dankbaar en stuurt de groeten voor een ieder en hoopt dat jullie hem bijstaan in gebed.

Gods Zegen.