Categorieën
Nieuws

Geor Constantin Hering wil strengere aanpak bij verbranden huis- en tuinvuil

 

Times of Suriname
16/09/2008

Constantin Foundation wil strengere aanpak bij verbranden huis- en tuinvuil
Paramaribo – Geor Hering, directeur van de Constantin Foundation,wil dat het verbranden van huis- en tuinvuil strenger wordt aangepakt. Deze week zal zijn organisatie het verzoek doen aan parlementsvoorzitter Paul Somohardjo om dit onderwerp op de agenda van De Nationale Assemblee te plaatsen.

 

Hoewel het bij wet al verboden is om dit type vuil te verbranden is Hering de mening toegedaan dat er onvoldoende hierop wordt gelet en dat de gemeenschap onvoldoende doordrongen is van de schadelijke effecten van dit soort branden. Bij het verbranden van dit huis- en tuinvuil komt dioxide vrij. Deze stof is kankerverwekkend en vervuilt niet alleen de lucht,maar ook het water en de gehele voedselketen van de mens. Los hiervan kunnen mensen die deze lucht in ademen ook hartklachten krijgen.

 

Intussen hebben buitenlandse wetenschappelijke onderzoeken al aangetoond hoe schadelijk het verbranden van huis- of tuinvuil is. Hering zegt dat deze onderzoeken hebben aangetoond dat in gebieden waar er veel afval verbrand wordt het percentage kankergevallen enorm toeneemt. Het is daarom van belang dat hier ook een dergelijk onderzoek wordt gedaan om de gemeenschap bewust te maken van de gevaren die het verbranden van huisvuil met zich meebrengt. Een klein onderzoek van zijn organisatie onder 100 personen heeft aangetoond hoe weinig mensen doordrongen zijn van de gevaren.

 

Hij pleit daarom dat de overheid samen met andere organisaties ertoe overgaat om de gemeenschap goed voor te lichten over dit onderwerp. Hering is ook de mening toegedaan dat er bij de gemeenschap een mentaliteitsombuiging moet komen,omdat men vaak het argument heeft dat er geen vuil wordt opgehaald. In de meeste buurten wordt er volgens Hering zeker twee keer per week vuil opgehaald.