Categorieën
Nieuws

Hering vraagt om verhoging kinderbijslag en invaliditeitsuitkering

 

Times of Suriname
29/02/2008

Verhoging kinderbijslag en invaliditeitsuitkering op bord RvM

Paramaribo – “De voorstelling liggen nu al klaar. De Raad van Ministers (RvM) moet goedkeuring geven”, Aldus minister Hendrik Setrowidjojo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting over de aanpassing van de kinderbijslag en de invaliditeitsuitkering. Het ministerie wil ook komen tot introductie van gradaties onder mensen met een beperking. Beperkten zijn soms arbeidsongeschikt en hebben dus meer overheidssteun nodig, terwijl anderen wel kunnen werken. Het ministerie vind daarom gradaties belangrijk. De directie van het ministerie bespreekt deze kwestie dinsdag breedvoerig.

 

Er zijn vaker klachten geuit over de kinderbijslag en de invaliditeitsuitkering. Grote delen van de samenleving vinden een verhoging van deze uitkering noodzakelijk. De huidige bedragen typeert men vaker als te zijn belachelijk. Minister Setrowidjojo onderkent dit en is voorstander van aanpassing van deze twee uitkeringen. De twee punten moeten moeten nu spoedig op de agenda van de RvM geplaatst worden. RvM-voorzitter Ramdien Sardjoe kan hierbij een belanrijke rol vervullen. De samenleving blijft altijd nog ongeduldig wachten op een verhoging. “Ze weten zichzelf wel te verrijken”,wordt wel vaker gehoord dezer dagen. Bij de uitvoering van het zogenoemde Tjong A Hung rapport gaan ministers en parlementariërs met hoge bedragen in salaris vooruit.

 

De bovengenoemde uitkeringen worden echter niet verhoogd. De Stichting van de Mens met een Visuele Beperking heeft recentelijk een bezoek gebracht aan de directeur van de Constantin Foundation, Geor Hering. Bij deze meeting hebben de visueel beperkten hun ontevredenheid over verschillende zaken geuit. Woningnood,een geringe invaliditeitsuitkering van SRD 100,slechte infrastructuur en andere problemen zijn hierbij besproken. Hering zou bij deze als tussenpersoon tussen overheid en de visueel beperkten moeten fungeren. Hering zegt nu ook gesprekken te voeren met verschillende particuliere bedrijven en organisaties om hun medewerking te verlenen aan een structurele oplossing.

 

“De particulieren kunnen een degelijke bijdrage leveren aan structurele oplossingen”, aldus Hering. Wat de vervoersproblematiek betreft,wordt er bijvoorbeeld gedacht aan organisaties die belast zijn met visueel beperkten. Het ministerie van Sociale Zaken blijft echter nog altijd de instantie die belast is met de zorg van deze groepen. Verhoging van de invaliditeitsuitkering en de kinderbijslag laat al geruime tijd op zich wachten. Setrowidjojo wenste geen termijn aan te geven waarbinnen een verhoging verwacht mag worden.