Categorieën
Nieuws

Hering begint aggressieve verkeerscampagne

 

 

De Ware Tijd
Maandag 7 september 2009

Constantin Foundation begint aggressieve verkeerscampagne

Met twee derde van het jaar voorbij en reeds 74 kruisjes in het verkeer, begint de Constantin Foundation deze week met een agressieve champagne gericht op bevordering van verkeersveiligheid en het verminderen van ongevallen en slachtoffers.

Het wordt een advertentiecampagne in de dagbladen met confronterende teksten en illustraties, zegt directeur Geor Hering aan de krant.

“Wij geloven niet meer in zachte praatjes en slappe teksten. Men moet confronterend zijn; vandaar dat we nu speciale advertenties hebben laten maken.”

De actie gebeurt in samenwerking met een medewerker van de Technische Universiteit Delft. Geconstateerd wordt dat veel automobilisten niet weten dat ze niet mogen inhalen op een weggedeelte met een ‘doorgetrokken streep.’ Echter is dat schering en inslag.

Ook het inhalen van voertuigen die zich houden aan de voor de weg aangegeven maximumsnelheid behoort tot de normaalste zaak voor wegpiraten. Constantin Foundation heeft vorig jaar 200 automobilisten ondervraagd en zeker 60 procent gaf aan er niet van op de hoogte te zijn dat bij een ‘doorgetrokken streep’ op de weg niet mag worden ingehaald.

Ook constateert de organisatie een vals gevoel van veiligheid bij bestuurders van SUV’s.

Geor Hering: “Mensen geloven dat ze onaantastbaar en veilig zijn wanneer ze een SUV rijden. Zij razen dan ook steeds met grote snelheden over de weg. Er is iets goed mis met ons verkeersfatsoen; inhalen is een gewoonte en men heeft continu haast in het verkeer”, vervolgt hij.

Volgens Hering is het tijd voor verandering. Reeds zijn er gesprekken gevoerd met de afdeling verkeer van het Korps Politie Suriname. Alvast zal begonnen worden met teksten die mentaliteitsverandering bij automobilisten en andere weggebruikers moet bewerkstelligen. De teksten zijn ‘raar’, zodat ze kunnen blijven hangen, zegt Hering.

In de eerste fase zal gefocust worden op nodeloos hard rijden, het negeren van de maximumsnelheid en onnodig inhalen. Want, zegt de initiatiefnemer, bij het inhalen is de kans op een aanrijding of ander verkeersongeval veel groter. In vergelijking met Nederland waar jaarlijks gemiddeld 750 mensen omkomen in het verkeer, is het aantal verkeersdoden in Suriname zo’n vijf tot zes keer zo hoog. De afgelopen jaren hebben het Ministerie van Justitie en Politie en het KPS talrijke maatregelen getroffen om het verkeer een stuk veiliger te maken.

Zo zijn de wetten aangescherpt en worden bepaalde gedragingen nu aangemerkt als misdrijf waar zware gevangenisstraffen en boetes op staan, de verkeersboetes aanzienlijk opgeschroefd en is een speciale verkeersrechter aangesteld om verkeersovertredingen te behandelen. Ook vinden regelmatig wegcontroles plaats door de politie en zijn op plekken waar automobilisten met enorme snelheden over weg razen, drempels geplaatst en is het wegmeubilair verbeterd of gemoderniseerd.

 

Categorieën
Nieuws

Geor Hering wil helpen aantal verkeersdoden tegen te gaan

 

Times of Suriname
Woensdag 30 september 2009

Constantin wilt aantal verkeersdoden helpen tegengaan

Paramaribo-De Constantin Foundation gaat frequenter advertenties in de krant plaatsen en spotjes op radio en televisie uitzenden.De foundation wil het aantal verkeersdoden tegengaan. Het zal de komende tijd onder meer pleiten voor meer 30 kilometerzones.

“We willen strakker gaan adverteren. Twee keer per week een advertentie in de krant is de bedoeling”, vertelt Constantin Foundation-directeur Geor Hering. Volgens hem zal het waarschijnlijk enig effect gaan hebben. “Mensen zullen erover gaan praten en dat is belangrijk.” Hering is nu een paar weken bezig met zijn ‘agressieve’ campagne tegen verkeersdoden, waarbij hij door spotjes met agressieve teksten de autobestuurders verantwoordelijkheid wilt bijbrengen. “ We hebben heel veel reacties ontvangen. Deze waren positief. Het is natuurlijk moeilijk te meten of de campagne succes heeft gehad. We zitten momenteel al op 83 verkeersdoden. We hopen dat we een kleine bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van dit probleem”.

Geor Hering is momenteel in Nederland om bekenden te bezoeken. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om Nederlandse verkeersdeskundigen te spreken. “Iedereen is het eens over het feit dat één maatregel niet voldoende is om het probleem op te lossen”, zegt Hering. “Er zijn meerdere factoren voor het probleem.” Als voorbeelden noemt hij de infrastructuur, bestuurdersmentaliteit en het opleidingsniveau van de bestuurders. Als maatregel wilt Hering namens de Constantin foundation een voorstel doen om de snelheid op bepaalde wegen van 50 naar 30 kilometer te veranderen.

“Dit kost niets. Je hoeft alleen maar de borden te veranderen.” Als voorbeeld noemt hij de Amazonestraat en de Kwattaweg. “Hier zou een 30 kilometerzone komen. De straten zijn veel te smal. Dat zorgt voor een verhoogd risico op ongelukken. Ook zou ik bij sommige wegen willen verbieden dat er fietsers en brommers overheen rijden.” “Er wordt steeds maar gezegd dat er geen geld is, maar het hoeft niet duur te zijn. Een ander voorstel dat ik ga doen is om te gaan werken met een radar en tien dummyplaten, zodat we de snelheid van auto’s kunnen meten.” De radar kost volgens Hering wel wat, maar de dummyplaten zijn erg goedkoop. “Ik heb hier al twee uur over gepraat met DNA-voorzitter Somohardjo. Hij heeft gezegd dat hij de adviezen mee zal nemen.”

 

Categorieën
Nieuws

Geor Hering voorziet thuis-en daklozen van maaltijden

 

 

Times of Suriname
Maandag 26 oktober 2009

Maaltijdbonnen vervangen tijdelijke PL-gaarkeuken

PARAMARIBO- De dagelijkse bezoekers van de gaarkeuken van Pertjajah Luhur worden deze week geregistreerd. Nu de mensen niet meer terechtkunnen bij partijcentrum Bigi Dyari voor een bordje eten, zal de Geor Hering Welfare Department aan de hand van de registratie de meest hulpbehoevenden uit de groep dagelijks maaltijdbonnen verstrekken. Hiermee kunnen zij terecht bij twee restauranthouders in de stad .

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft de gaarkeuken van PL vorige week gesloten, omdat die onhygiënisch zou zijn. Tientallen mensen, voornamelijk thuis-en daklozen, die dagelijks werden voorzien van maaltijden, zijn hierdoor in de kou gelaten.

Persoonlijk adviseur van Paul Somohardjo, Geor Hering, bevestigt de nieuwe methode van voedselvoorziening voor deze mensen. Hij zegt dat de organisatie Geor Hering Welfare Department aan de meest hulpbehoevenden een waardebon voor voeding zal verstrekken.

Volgens Hering is er overleg geweest met Somohardjo over het continueren van dit nobele doel: de armen dagelijks een gratis maatlijd bezorgen. Momenteel zijn er met twee restauranthouders afspraken om tegen de kostprijs een maaltijd op tafel te leggen. Het wordt een nasi of een bami van SRD 5. Enkele zaken, zoals het tijdstip en waar de mensen precies terechtkunnen voor een warme maaltijd, worden nog besproken.

Een andere optie is dat er periodiek voedselpakketten worden uitgedeeld. De mensen zullen dan zelf moeten zorgen voor het klaarmaken van de maaltijd. Dit is gisteren besproken tussen Somohardjo en de coördinatoren van de gaarkeuken.

Verder zijn er een aantal scenario’s uitgewerkt om na te gaan hoe een structurele vorm te geven aan de gaarkeukens voor armen. Volgens Somohardjo mogen zij de mensen niet in de steek laten. Deze week zal hij op een persconferentie uit de doeken doen hoe hij denkt de zaak groter en beter aan te pakken.

De Geor Hering Welfare Department is al geruime tijd bezig waardebonnen te verstrekken aan minder bedeelden in de samenleving. Gelet op de ervaring denkt Hering dat ook deze voorlopige voorziening zal meevallen. Geschat wordt dat tussen 70 en 80 mensen in aanmerking zullen komen voor een waardebon voor een maaltijd. Dit is ook de limiet meent hij. Geschat wordt dat op jaarbasis ruim US$35.000 zal worden uitbesteed aan voeding.

 

Categorieën
Nieuws

Geor Hering ontvangt onverwachts een geschenk

 

DWT
Dinsdag 15 december 2009

Bestuursdienst gemeente Amsterdam schenkt computer

PARAMARIBO- de bestuursdienst van de gemeente Amsterdam heeft 42 computers geschonken aan de Foundation for Education and Information om verder te schenken aan andere stichtingen. Volgens Serena Holland, voorzitter van de stichting, komen organisaties die jongeren als doelgroep hebben in aanmerking voor computers. Afgelopen vrijdag vond de overhandiging plaats.

Constantin Foundation (6), Stichting Kangoeroeschool (10), Stichting Ochoa (5), Stichting Mother Theresa (2) en de Foundation For Education and Information (19) zelf zijn in aanmerking gekomen. Het is het derde jaar dat de gemeente schenkingen doet vertelt Audrey Vasilda, Secretaris van het college van Amsterdam.

Het gaat hierbij om computers die in Nederland zijn afgeschreven omdat ze om de drie jaren vervangen worden. De transportkosten zijn gedekt door Ulrich Kooye, directeur van Kindercentrum ‘Het Ruytertje’. Vorig jaar waren er al 25 geschonken. Met deze schenking heeft Constantin Foundation voor het eerst in acht jaren iets teruggehad.

“Het is altijd andersom geweest”, weet Geor Hering, directeur van Constantin Foundation. “Meestal ondersteunen wij. En nu krijgen wij onverwachts een schenking.” De computers zullen worden ingezet voor een campagne om veilig verkeer te bevorderen in Suriname.

Hering vindt dit van belang omdat mensen die verkeersslachtoffer zijn vaker bij zijn foundation aankloppen voor hulp. Holland zal de negentien computers die haar stichting heeft ontvangen gebruiken om een trainingscentrum op te zetten. De Foundation for Education and Information verstrekt volgens Holland, informatie, kennis en vaardigheden aan achtergestelde groepen.

 

Categorieën
Nieuws

Geor Hering ontvangt hoge onderscheiding van de Foundation For Education & Information

 

 

Times of Suriname
Dinsdag 29 december 2009

Geor Hering ontvangt hoge onderscheiding van de Foundation For Education & Information

Paramaribo – De directeur / eigenaar van Constantin Foundation, Geor Hering, heeft de vorige week een hoge onderscheiding van de Foundation For Education & Information (FFEI) in ontvangst genomen. De speciale onderscheiding werd aan Hering toegekend voor verschillende projecten die hij de afgelopen jaren in Suriname heeft uitgevoerd. Hering werd bovendien ook genomineerd als meest sociale man van het jaar 2009.

Volgens de FFEI zouden de plannen van Hering delen van de Surinaamse gemeenschap ten goede komen. In het bijzonder werden de hulp die hij heeft gegeven aan zwakkeren in extreem financiële nood en ernstig zieke personen die naar het buitenland moesten voor verdere noodzakelijke medische behandeling, gewaardeerd. Ook zijn kosteloze hulp aan personen die wensen te stoppen met roken en zijn campagne voor veilig verkeer in Suriname, werden door de FFEI aangehaald als bijzondere verdiensten. Hering zegt desgevraagd heel erg verheugd te zijn met deze award.

“Het motiveert mij enorm om mijn hulpprogramma’s voor personen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder voort te zetten. Ik ben blij dat ik de mogelijkheid heb om een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van mijn medemens in nood. Een onderscheiding geeft op gepaste wijze aan dat er instanties zijn die mijn werk waarderen en dat stemt mij goed.” De afgelopen jaren kreeg Hering meerdere internationale en nationale onderscheidingen voor zijn projecten. Onder meer van de World Health Organisation en vorige maand van de Surinaamse consumentenbond.

 

Categorieën
Nieuws

Geor Constantin Hering zoekt hulp voor man met gat in hals

 

Times of Suriname
Maandag 24 augustus 2009

Man met gat in hals opzoek naar hulp

De man met een noodademhalingsgat in zijn hals. Zo staat de 54-jarige Jagroep bekend. Hij kan niet via zijn mond of neus ademhalen vanwege een kwaadaardig kankergezwel. Deze man van wie alle luchtwegen zijn afgesloten moet met spoed worden geopereerd, maar hij zoekt nog naar hulp. Jagroep is de vorige week ontslagen uit het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, als onderdeel van maatregelen in verband met de Mexicaanse griep.

De Constantin Foundation waar jagroep wederom is gaan aankloppen voor hulp, kan geen kant op met deze man. Direkteur Geor Hering roept daarom alle verantwoordelijken op om met alle spoed deze man voor medische hulp naar Columbia te sturen.

Volgens Hering heeft hij reeds al het mogelijke gedaan voor deze man. Jagroep lag zaterdag half buiten adem in zijn kantoor. Door zijn toestand lijkt het alsof hij elk moment kan bezwijken. Praten kan hij niet en moet slechts via geschrift communiceren.

Een specialistisch team van Constantin, onder leiding van Robby Roemer, ontfermt zich over deze man. Roemer vindt het medisch onverantwoord dat deze man met ernstige ademhalingsproblemen nog over straat loopt.

Door zijn zwakke sociaal-maatschappelijke positive kan hij nauwelijks voor zichzelf zorgen. Hering stoort zich aan het feit dat deze man, gelet op de noodzaak, nog niet op de lijst staat om weggestuurd te worden.

Volgens hem moet in dit soort gevallen snel worden gehandeld. Jagroep is onder behandeling van een KNO-arts, die zijn medisch rapport zal moeten doorsturen naar de commissie van Volsgezondheid. Deze neemt het besluit of hij voor verdere medische hulp naar Columbia kan.

 

Categorieën
Nieuws

25 gezinnen krijgen pakket van Hering

TIMES of SURINAME
Dinsdag 15 december 2009

25 gezinnen krijgen pakket van Hering

PARAMARIBO- De Geor Hering Welfare Foundation zal dit jaar 25 mensen gelukkig maken met een kerstpakket. Zij behoren tot de armsten uit de samenleving.

De geselecteerde mensen komen uit Paramaribo, Nickerie, Commewijne en Marowijne. Door het jaar heen geeft de stichting wekelijks ook al financiële steun aan 5 tot 10 minderbedeelden, vertelt Geor Hering.

De mensen krijgen zaterdag een pakket met voedingswaren en een geldbedrag variërend naar de nood per persoon van SRD 50 tot SRD 150.

Mensen zonder beperking kunnen hun pakket afhalen op het kantoor van de foundation aan de Kwattaweg. Voor mensen met een beperking wil de stichting het pakket brengen.

Hering sponsort het project uit eigen middelen. Hij benadrukt dat hij zoveel mogelijk structurele oplossingen wil bieden voor mensen in plaats van giften te geven.

“Mensen moeten zichzelf leren helpen. Als je blijft geven leren ze niets en blijven ze achter”. Toch duurt de kerstactie al 8 jaar omdat hij vind dat de nood blijft.

 

Categorieën
Nieuws

Hering wil structuerele regeling voor ernstige zieke patiënten

 

De Ware Tijd
20/07/2009

Volledig herstel niet geboden bij medische uitzendingen
Paramaribo – Medische uitzendingen naar Columbia bieden geen garantie dat patiënten volledig zullen genezen. Minister Celsius Waterberg van Volksgezondheid benadrukt dat er nog steeds een verkeerde opvatting hierover bestaat. “Als het proces al zover is valt er niets anders te doen dan het leed te verzachten, zodat de mensen langer kunnen leven. De overeenkomst is voor therapie. We proberen de mensen zorg te bieden, maar van genezing is geen sprake meer als het proces ver gevorderd is”, legt de bewindsman uit.

Hij reageert hiermee op de beschuldiging van Geor Hering, directeur van Constantin Foundation, die beweert dat patiënten die naar Colombia worden gezonden voor medische behandeling, waaronder bestraling van kanker, niet goed worden behandeld.

Hij noemt de behandeling zelfs mensonterend, omdat als blijkt dat patiënten na een medisch onderzoek niet genezen zijn er geen tweede mogelijkheid bestaat om weer voor medische zorg naar Columbia te gaan. “Colombia laat het vaak afweten. Patiënten zijn na de eerste behandeling uitbehandeld”, stelt Hering. “En dat kan niet”. Hij vindt de regeling waarbij patiënten naar Colombia worden gestuurd voor behandeling niet voldoende.

Patiënten zouden volgens hem wel degelijk hulp vinden in andere landen, waaronder Nederland. Hij vraagt zich steeds af waarom die samenwerking is stopgezet.

Waterberg benadrukt echter dat de behandeling In Columbia niet verschilt van die in andere landen.“Medische zorg is overal hetzelfde, alleen is het in andere landen duurder”. Hij geeft ook aan dat een behandeling in Nederland veel duurder is dan in Colombia. “Vandaar dat wij met Colombia een samenwerking hebben”.

Hering vindt het echter hoog tijd dat de overheid een structurele regeling creëert voor zulke gevallen, zeker daar het aantal mensen dat zich na een ingreep in Colombia bij hem aanmeldt, blijft toenemen.

“Er moet ook een fonds komen waarop men gelijk een beroep kan doen als het nodig is”, zegt hij. Met wekelijkse aanmelding van twee tot drie patiënten constateert Hering een toename van onvolledig behandelde mensen die tussen wal en schip vallen.

Vers in het geheugen is het geval van een acht maanden oude baby die door gebrek aan structuur in de gezondheidszorg het leven heeft gelaten.

Nu is het de 43-jarige Ingrid Brunings, moeder van vier kinderen, die het moet ‘ontgelden’. Twee maanden nadat zij in november van het vorig jaar is bestraald tegen tongkanker is haar gezondheid slechter geworden.

Lucia Karssen vertelt wat haar vriendin Ingrid Brunings, tot op heden heeft meemaakt. “Na de bestraling heeft ze gelijk aangegeven nog pijn te hebben op de zieke plek. Als antwoord kreeg ze dat het naweeën zijn. Maar twee maanden daarna voelde zij een puist dicht bij haar keelholte”.

“Het bleek een tumor te zijn die na een tijdje barste. Na onderzoek door twee verschillende specialisten werd duidelijk dat er geen kans meer is op genezing van Brunings in Suriname. Ook de arts in Colombia die de behandeling heeft gedaan heeft het laten afweten, omdat hij geen risico wil nemen voor een tweede operatie”.

“In Nederland kan het wel. Dit nadat haar medische gegevens zijn opgestuurd naar een hoofd- en halschirurg in het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis (een ziekenhuis in Amsterdam, Nederland, onder meer gespecialiseerd in de behandeling van kankerpatiënten…red)”.

Karssen vindt het wel jammer dat haar vriendin niet naar Nederland kan omdat het Staatsziekenfonds (SZF) heeft aangegeven niet mee te willen werken omdat de verzekeringsmaatschappij geen samenwerking heeft met Nederland.

Verder heeft het SZF ook aangehaald dat zij het niet nodig vinden haar weg te sturen, omdat zij reeds is afgeschreven door alle artsen. “Nu ligt ze op sterven”, jammert Karssen. Desondanks geeft zij de moed niet op. “We hebben sterk het geloof dat er hoop is. God geeft iedereen een kans. Zo heeft zij ook een kans, maar er moet wat gedaan worden, ze moet naar Nederland. Maar de vraag is: wie dekt de kosten?”.-.

 

Categorieën
Nieuws

Hering vecht voor leven zieke jongeman

 

De Ware Tijd
Maandag 7 september 2009

Constantin Foundation begint agressieve verkeerscampagne

Met twee derde van het jaar voorbij en reeds 74 kruisjes in het verkeer, begint de Constantin Foundation deze week met een agressieve campagne gericht op bevordering van verkeersveiligheid en het verminderen van ongevallen en slachtoffers.

Het wordt een advertentiecampagne in de dagbladen met confronterende teksten en illustraties, zegt directeur Geor Hering aan de krant. “Wij geloven niet meer in zachte praatjes en slappe teksten. Men moet confronterend zijn; vandaar dat we nu speciale advertenties hebben laten maken.”

De actie gebeurt in samenwerking met een medewerker van de Technische Universiteit Delft. Geconstateerd wordt dat veel automobilisten niet weten dat ze niet mogen inhalen op een weggedeelte met een ‘doorgetrokken streep.’ Echter is dat schering en inslag. Ook het inhalen van voertuigen die zich houden aan de voor de weg aangegeven maximumsnelheid behoort tot de normaalste zaak voor wegpiraten.

Constantin Foundation heeft vorig jaar 200 automobilisten ondervraagd en zeker 60 procent gaf aan er niet van op de hoogte te zijn dat bij een ‘doorgetrokken streep’ op de weg niet mag worden ingehaald. Ook constateert de organisatie een vals gevoel van veiligheid bij bestuurders van SUV’s.

Hering: “Mensen geloven dat ze onaantastbaar en veilig zijn wanneer ze een SUV rijden. Zij razen dan ook steeds met grote snelheden over de weg. Er is iets goed mis met ons verkeersfatsoen; inhalen is een gewoonte en men heeft continu haast in het verkeer”, vervolgt de activist.

Volgens Hering is het tijd voor verandering. Reeds zijn er gesprekken gevoerd met de afdeling verkeer van het Korps Politie Suriname. Alvast zal begonnen worden met teksten die mentaliteitsverandering bij automobilisten en andere weggebruikers moet bewerkstelligen. De teksten zijn ‘raar’, zodat ze kunnen blijven hangen, zegt Hering.

In de eerste fase zal gefocust worden op nodeloos hard rijden, het negeren van de maximumsnelheid en onnodig inhalen. Want, zegt de initiatiefnemer, bij het inhalen is de kans op een aanrijding of ander verkeersongeval veel groter.

In vergelijking met Nederland waar jaarlijks gemiddeld 750 mensen omkomen in het verkeer, is het aantal verkeersdoden in Suriname zo’n vijf tot zes keer zo hoog. De afgelopen jaren hebben het Ministerie van Justitie en Politie en het KPS talrijke maatregelen getroffen om het verkeer een stuk veiliger te maken.

Zo zijn de wetten aangescherpt en worden bepaalde gedragingen nu aangemerkt als misdrijf waar zware gevangenisstraffen en boetes op staan, de verkeersboetes aanzienlijk opgeschroefd en is een speciale verkeersrechter aangesteld om verkeersovertredingen te behandelen.

Ook vinden regelmatig wegcontroles plaats door de politie en zijn op plekken waar automobilisten met enorme snelheden over weg razen, drempels geplaatst en is het wegmeubilair verbeterd of gemoderniseerd.

 

Categorieën
Nieuws

Hering schenkt geld aan arme gezinnen

 

 

Times of Suriname
06/05/2009

HERING schenkt geld aan arme gezinnen

Arme gezinnen hebben wederom contant geld ontvangen van Constantin- directeur Geor Hering.

Zij behoren tot de vele honderden personen die in aanmerking zijn gekomen voor financiële hulp van Constantin. Het sociale megaproject is een initiatief van Geor Hering en wordt gesponsord door Geor Hering welfare departments Europe.